Ventilatie

Waarom woningventilatie?
Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoners (ademen, transpireren) en hun activiteiten (koken, douchen, roken,…). Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenklimaat. Door het steeds meer luchtdicht bouwen, blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning hangen.
Daarom dient u continu en correct te ventileren. Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel voldoende is. Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost (te) veel energie. Een continu en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

huis CplusModus nl
Ventilatiesysteem C+:
Verse buitenlucht komt de woning binnen doorheen regelbare toevoeropeningen in de droge ruimten (living, slaapkamers, bureau). Vervuilde lucht wordt uit de woning afgevoerd vanuit de vochtige ruimten met behulp van een ventilator. Doorstroomopeningen zorgen voor een goede doorstroming doorheen de woning. Er wordt 24 u per dag gescreend op vocht en/of C02 per aangesloten ruimte, ook wanneer de bewoners niet thuis zijn. Afhankelijk van deze screening zal het extractdebiet worden bijgestuurd.

huis DModus nl
Ventilatiesysteem D:
Verse lucht wordt de woning binnen geblazen in de droge ruimten (living, slaapkamers, bureau) met behulp van een ventilator. Deze lucht verplaatst zich via doorstroomopeningen naar de vochtige ruimten, waar een tweede ventilator zorgt voor de afvoer van verontreinigde lucht. Het is de bedoeling dat de toevoerdebiet even groot is als de afvoerdebiet, m.a.w. in balans, daarom wordt systeem D ook wel eens balansventilatie genoemd.

Onze type D-toestellen zijn voorzien van een warmtewisselaar. ("balansventilatie met warmterecuperatie") Zo kan de verse lucht, die ingeblazen wordt in de woning, de warmte opnemen van de afgevoerde lucht uit de woning. Op die manier bekomen we een maximale energiebesparing.